اقتصادنیوز: یک پژوهشگر تاریخ تهران معتقد است دلیل اصلی سیلاب های مرگبار در تهران، ساخت و ساز در روددره های اصلی این شهر است.

اقتصادنیوز: یک پژوهشگر تاریخ تهران معتقد است دلیل اصلی سیلاب های مرگبار در تهران، ساخت و ساز در روددره های اصلی این شهر است.