سلنا گومز اولین زنی شد که در اینستاگرام به رکورد ۴۰۰ میلیون فالوئر دست پیدا کرد. این خواننده و بازیگر مشهور تنها در عرض سه ماه به این عنوان رسید….

سلنا گومز اولین زنی شد که در اینستاگرام به رکورد ۴۰۰ میلیون فالوئر دست پیدا کرد. این خواننده و بازیگر مشهور تنها در عرض سه ماه به این عنوان رسید.