در شبی که باز هم روبرت لواندوفسکی درخشید، ژاوی به رکورد خاصی در کمتر از یک سال حضورش روی نیمکت بارسلونا دست پیدا کرد.

در شبی که باز هم روبرت لواندوفسکی درخشید، ژاوی به رکورد خاصی در کمتر از یک سال حضورش روی نیمکت بارسلونا دست پیدا کرد.