مدارس شهرستان پاوه در نوبت صبح امروز یکشنبه به دلیل سرمای شدید هوا با دو ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند.

مدارس شهرستان پاوه در نوبت صبح امروز یکشنبه به دلیل سرمای شدید هوا با دو ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند.