رئیس فدراسیون فوتبال در پیامی ضمن تقدیر از عملکرد تیم نوجوانان ایران در جام جهانی بر ضرورت تداوم حمایت از این تیم تاکید کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پیامی ضمن تقدیر از عملکرد تیم نوجوانان ایران در جام جهانی بر ضرورت تداوم حمایت از این تیم تاکید کرد.