رئیس فدراسیون فوتبال گفت: وظیفه همه ما است از قلعه‌نویی و تیم ملی حمایت کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: وظیفه همه ما است از قلعه‌نویی و تیم ملی حمایت کنیم.