معامله‌گران آماده هستند که ورود احتمالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه در روز سه‌شنبه که تنش‌ها با چین را افزایش می‌دهد، با کاهش ارزش سهام، افزایش ارزش ین و صعود اوراق خزانه همراه باشد….

معامله‌گران آماده هستند که ورود احتمالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه در روز سه‌شنبه که تنش‌ها با چین را افزایش می‌دهد، با کاهش ارزش سهام، افزایش ارزش ین و صعود اوراق خزانه همراه باشد.