رییس کل دادگستری استان یزد بر لزوم توجه به بحث آموزش قبل از ازدواج تاکید کرد و گفت: توجه به آموزش مهارت‌های ارتباطی و رفتاری می‌تواند در کاهش آمار طلاق و هزینه‌های بعدی آن بسیار موثر باشد….

رییس کل دادگستری استان یزد بر لزوم توجه به بحث آموزش قبل از ازدواج تاکید کرد و گفت: توجه به آموزش مهارت‌های ارتباطی و رفتاری می‌تواند در کاهش آمار طلاق و هزینه‌های بعدی آن بسیار موثر باشد.