گرمای هوای جنوب کشور در این روز‌ها به اوج خود رسید و شهروندان این استان‌ها روز‌های ابتدایی تابستان ۱۴۰۱ را در دمای بالای ۴۵ درجه تجربه می‌کنند.
مرتضی یاقوتی – افسانه جعفری – محمدامین درویش زاده – مهرناز مهرپویان…

گرمای هوای جنوب کشور در این روز‌ها به اوج خود رسید و شهروندان این استان‌ها روز‌های ابتدایی تابستان ۱۴۰۱ را در دمای بالای ۴۵ درجه تجربه می‌کنند.
مرتضی یاقوتی – افسانه جعفری – محمدامین درویش زاده – مهرناز مهرپویان