​اقتصادنیوز: مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با اعلام تاخیر در پرواز مشهد-استانبول شرکت ایرتور، علت آن را نقص فنی عنوان کرد….

​اقتصادنیوز: مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با اعلام تاخیر در پرواز مشهد-استانبول شرکت ایرتور، علت آن را نقص فنی عنوان کرد.