بی آبی گلوی شهریار را خشک کرد
بی آبی گلوی شهریار را خشک کرد

شهریاریها :در پی قطع شدن 12 ساعت آب در طول روز، زندگی را برای ساکنان بسیار دشوار کرده است. از آن‌جا که قطع شدن آب بدون پی گیری و بررسی مشکل از سوی سازمان آب و فاضلاب شهریار بوده است، در آینده به جای مناظر سرسبز و باغ‌ها، با مناطق بیابانی روبرو خواهیم شد. سید […]

3360026_221

شهریاریها :در پی قطع شدن 12 ساعت آب در طول روز، زندگی را برای ساکنان بسیار دشوار کرده است.

از آن‌جا که قطع شدن آب بدون پی گیری و بررسی مشکل از سوی سازمان آب و فاضلاب شهریار بوده است، در آینده به جای مناظر سرسبز و باغ‌ها، با مناطق بیابانی روبرو خواهیم شد.

سید محمد حسینی، از ساکنان ناراضی این شهرستان است که گفت: اگر مسئولین سازمان آب و فاضلاب در این منطقه زندگی می‌کردند، حل این مشکل به سرعت پیگیری می‌شد. در فصل گرما و ماه رمضان، همه دوست دارند هنگام افطار در خانه با روشن کردن کولر و نوشیدن آب به استراحت بپردازند ولی باید صرفه جویی کنند که مبادا ذخایر آن‌ها تمام شود و در روزهای بعد در بی آبی مطلق به سر ببرند.

این مشکل تا کی ادامه خواهد داشت؟

یکی از کارشناسان سازمان آب گفت: قرار است در مناطق کم آب، چاه حفر شود، اما تا کنون اقدامی نشده است. در اثر بی آبی تا سال‌های آینده ساکنان شهریار به نقاط پر آب نقل مکان خواهند کرد.