بی‌وای‌دی چین، یارانه و تخفیف برای برخی مدل‌ها در ماه دسامبر ارائه می‌دهد.

بی‌وای‌دی چین، یارانه و تخفیف برای برخی مدل‌ها در ماه دسامبر ارائه می‌دهد.