ممکن است برخی افراد پس از ابتلا به کرونا به دیابت هم مبتلا شوند اما این عارضه کوتاه‌مدت خواهد بود.

ممکن است برخی افراد پس از ابتلا به کرونا به دیابت هم مبتلا شوند اما این عارضه کوتاه‌مدت خواهد بود.