قارچ سیاه یا «موکورمایکوزیس» یک عفونت قارچی غیرمسری و قابل درمان است که در افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، فشار خون بالا و نقص سیستم ایمنی هستند، بروز می‌کند ….

قارچ سیاه یا «موکورمایکوزیس» یک عفونت قارچی غیرمسری و قابل درمان است که در افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، فشار خون بالا و نقص سیستم ایمنی هستند، بروز می‌کند .