در بالای کلیه‌ها، 2 عدد غده وجود دارد که غدد فوق کلیوی یا غده‌های آدرنال (Adrenal glands) نامیده می‌شوند. بیماری آدیسون (Addison disease) زمانی ایجاد می‌شود که قشر آدرنال آسیب دیده باشد. در این وضعیت غده‌های فوق کلیه نمی‌توانند به‌اندازۀ کافی هورمون‌ه…

در بالای کلیه‌ها، 2 عدد غده وجود دارد که غدد فوق کلیوی یا غده‌های آدرنال (Adrenal glands) نامیده می‌شوند. بیماری آدیسون (Addison disease) زمانی ایجاد می‌شود که قشر آدرنال آسیب دیده باشد. در این وضعیت غده‌های فوق کلیه نمی‌توانند به‌اندازۀ کافی هورمون‌های استروئیدیِ کورتیزول (Cortisol) و آلدوسترون (Aldosterone) تولید کنند.