نخست وزیر و معاون رئیس امارات و حاکم دوبی بیعت خود را با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات، به عنوان جانشین آتی رئیس متوفی امارات اعلام کرد.

نخست وزیر و معاون رئیس امارات و حاکم دوبی بیعت خود را با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات، به عنوان جانشین آتی رئیس متوفی امارات اعلام کرد.