مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: بارش ها و سیلاب های ناشی از سامانه مونسون بیش از ۴۰ میلیارد تومان به راه‌ها و پل‌های این استان خسارت وارد کرده که میزان دقیق این خسارت ها پس از بررسی های نهایی اعلام می شود….

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: بارش ها و سیلاب های ناشی از سامانه مونسون بیش از ۴۰ میلیارد تومان به راه‌ها و پل‌های این استان خسارت وارد کرده که میزان دقیق این خسارت ها پس از بررسی های نهایی اعلام می شود.