رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در خصوص تعداد زندانیان جرایم غیرعمد گفت: ۱۰ هزار و ۶۸۶ زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریم که از این تعداد، ۱۹۱۸ بدهکار مهریه و ۱۷۵ نفر محکوم نفقه هستند….

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در خصوص تعداد زندانیان جرایم غیرعمد گفت: ۱۰ هزار و ۶۸۶ زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریم که از این تعداد، ۱۹۱۸ بدهکار مهریه و ۱۷۵ نفر محکوم نفقه هستند.