اقتصادنیوز: مدیر بهره‌برداری شرکت برق اعلام کرد که امروز 11 تیرماه 1401 در مصرف برق رکورد زدیم.

اقتصادنیوز: مدیر بهره‌برداری شرکت برق اعلام کرد که امروز 11 تیرماه 1401 در مصرف برق رکورد زدیم.