اقتصادنیوز: سهامدار اصلی تولید ذرت در دنیا چه کشوری است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که از میان 11 تولیدکننده ذرت در دنیا «آمریکا» بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و توانست در صدر لیست تولیدکنندگان این کالای اساسی قرار گیرد….

اقتصادنیوز: سهامدار اصلی تولید ذرت در دنیا چه کشوری است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که از میان 11 تولیدکننده ذرت در دنیا «آمریکا» بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و توانست در صدر لیست تولیدکنندگان این کالای اساسی قرار گیرد.