رقابت‌های قهرمانی کشتی جهان مهم‌ترین کلیدواژه ایرانیان در ماه مهر بود.

رقابت‌های قهرمانی کشتی جهان مهم‌ترین کلیدواژه ایرانیان در ماه مهر بود.