با توجه به محرومیت امید عالیشاه در اولین بازی پرسپولیس، علیرضا بیرانوند در بازی با ذوب‌آهن کاپیتان پرسپولیس خواهد بود.

با توجه به محرومیت امید عالیشاه در اولین بازی پرسپولیس، علیرضا بیرانوند در بازی با ذوب‌آهن کاپیتان پرسپولیس خواهد بود.