برترین ارز دیجیتال در ماه اکتبر نزدیک به 40 درصد رشد کرد و به رکورد جدید 66هزار و 975 دلار رسید.

برترین ارز دیجیتال در ماه اکتبر نزدیک به 40 درصد رشد کرد و به رکورد جدید 66هزار و 975 دلار رسید.