رئیس AMC هولدینگ شرکت سرگرمی، اعلام کرد: که رمزارزها از جمله بیت‌کوین را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های خود از جمله فروش بلیت تئاتر و… می پذیرد…

رئیس AMC هولدینگ شرکت سرگرمی، اعلام کرد: که رمزارزها از جمله بیت‌کوین را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های خود از جمله فروش بلیت تئاتر و… می پذیرد