رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اقدام برخی از کشور‌های منطقه در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: حکام خیانتکار منطقه از امروز شریک تمام جنایات صهیونیست‌ها از گذشته تاکنون هستند….

رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اقدام برخی از کشور‌های منطقه در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: حکام خیانتکار منطقه از امروز شریک تمام جنایات صهیونیست‌ها از گذشته تاکنون هستند.