کارگزار باشگاه پرسپولیس در واکنش به خبر بازداشت یکی از مدیران این باشگاه، بیانیه‌ای صادر کرد.

کارگزار باشگاه پرسپولیس در واکنش به خبر بازداشت یکی از مدیران این باشگاه، بیانیه‌ای صادر کرد.