کاخ سفید بیانیه‌ای از محتوای دیدار رئیس‌جمهور ایالات متحده با رئیس رژیم صهیونیستی در واشنگتن که همراه با اتهام‌زنی‌های زیادی به ایران بوده است، منتشر کرد.

کاخ سفید بیانیه‌ای از محتوای دیدار رئیس‌جمهور ایالات متحده با رئیس رژیم صهیونیستی در واشنگتن که همراه با اتهام‌زنی‌های زیادی به ایران بوده است، منتشر کرد.