باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه ای به اتفاقات 24 ساعت اخیر فوتبال ایران در تقابل با صداوسیما واکنش نشان داد.

باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه ای به اتفاقات 24 ساعت اخیر فوتبال ایران در تقابل با صداوسیما واکنش نشان داد.