در این بیانیه از ایران خواسته‌ شده است که مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کرده و در مورد موضوعات حل نشده در ارتباط با مواد و فعالیت‌های هسته‌ای احتمالا اعلام‌نشده، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند….

در این بیانیه از ایران خواسته‌ شده است که مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کرده و در مورد موضوعات حل نشده در ارتباط با مواد و فعالیت‌های هسته‌ای احتمالا اعلام‌نشده، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.