روابط عمومی مجلس طی صدور بیانیه ای اعلام کرد تیراندازی در خیابان مجاهدین اسلام ارتباطی به مجلس نداشت.

روابط عمومی مجلس طی صدور بیانیه ای اعلام کرد تیراندازی در خیابان مجاهدین اسلام ارتباطی به مجلس نداشت.