بانک مرکزی اعلام کرد : توافق با کشورهای عربستان و امارات گشایش‌های ارزی خوبی ایجاد کرده است. از این رو کلیه‌ی تقاضاهای درهم تامین خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد : توافق با کشورهای عربستان و امارات گشایش‌های ارزی خوبی ایجاد کرده است. از این رو کلیه‌ی تقاضاهای درهم تامین خواهد شد.