خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد، در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است، «تیموتی لندرکینگ» نماینده آمریکا در امور یمن، به عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد….

خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد، در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است، «تیموتی لندرکینگ» نماینده آمریکا در امور یمن، به عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد.