ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، تاکید کرده است که کارکنان ارتش با حمایت از همرزمان خود در فراجا آمادگی مقابله با توطئه های گوناگون دشمنان را دارند….

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، تاکید کرده است که کارکنان ارتش با حمایت از همرزمان خود در فراجا آمادگی مقابله با توطئه های گوناگون دشمنان را دارند.