ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.