بوژیدار رادوشویچ، دروازه‌بان کروات پرسپولیس از تصمیمش برای بازگشت به ایران خبر داد.

بوژیدار رادوشویچ دروازه‌بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار یک استوری در اینستاگرام، از تصمیمش برای بازگشت به ایران خبر داد.

بوژیدار رادوشویچ، دروازه‌بان کروات پرسپولیس از تصمیمش برای بازگشت به ایران خبر داد.

بوژیدار رادوشویچ دروازه‌بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار یک استوری در اینستاگرام، از تصمیمش برای بازگشت به ایران خبر داد.