مدیر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن با حضور مسئولان این باشگاه معارفه شد.

مدیر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن با حضور مسئولان این باشگاه معارفه شد.