ماجرای تکراری خرابی نازل‌ها و کارتخوان‌های دستگاه‌های سوخت همچنان پابرجاست. صنف جایگاه‌داران سوخت کشور از فرسودگی دستگاه‌ها شاکی هستند و مردم هم هر روز برای مصرف بنزین باید صف طولانی‌تری را تحمل کنند؛ با این حال مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ه…

ماجرای تکراری خرابی نازل‌ها و کارتخوان‌های دستگاه‌های سوخت همچنان پابرجاست. صنف جایگاه‌داران سوخت کشور از فرسودگی دستگاه‌ها شاکی هستند و مردم هم هر روز برای مصرف بنزین باید صف طولانی‌تری را تحمل کنند؛ با این حال مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور به تجارت‌نیوز می‌گوید: مشکلی در این زمینه وجود ندارد و قرار است نازل‌ها و دستگاه‌های کارتخوان جایگاه‌های سوخت بومی شوند تا اندک مشکلات هم رفع شود.
نوشته بومی‌سازی به پمپ بنزین رسید!/ جایگاه‌های سوخت شلوغ‌تر می‌شوند؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.