بوفون جام جهانی ۲۰۰۶ را با ایتالیا برد و جام های بی شماری را با یوونتوس برد اما هرگز لیگ قهرمانان یا توپ طلا را نگرفت. او در سال ۲۰۰۶، تنها چند هفته پس از کسب بزرگترین جام فوتبال، با یووه به سری B سقوط کرد….

بوفون جام جهانی ۲۰۰۶ را با ایتالیا برد و جام های بی شماری را با یوونتوس برد اما هرگز لیگ قهرمانان یا توپ طلا را نگرفت. او در سال ۲۰۰۶، تنها چند هفته پس از کسب بزرگترین جام فوتبال، با یووه به سری B سقوط کرد.