هافبک باتجربه بارسلونا بسیار خوشحال است که با قهرمانی از تیم جدا می شود.

هافبک باتجربه بارسلونا بسیار خوشحال است که با قهرمانی از تیم جدا می شود.