احتمال وقوع سیلاب، بوستان‌های نزدیک به کوه در تهران را تعطیل کرد.

احتمال وقوع سیلاب، بوستان‌های نزدیک به کوه در تهران را تعطیل کرد.