طبق اعلام فایننشال تایمز، جوزپ بورل، در حال بررسی سناریویی است که به وسیله آن، نام سپاه از تحریم‌ها حذف شود؛ اما سایر بخش‌های سپاه و شاخه‌های آن همچنان تحت تحریم باقی بمانند….

طبق اعلام فایننشال تایمز، جوزپ بورل، در حال بررسی سناریویی است که به وسیله آن، نام سپاه از تحریم‌ها حذف شود؛ اما سایر بخش‌های سپاه و شاخه‌های آن همچنان تحت تحریم باقی بمانند.