منابع آگاه دیپلماتیک در گفتگو با الشرق الاوسط ادعا کردند که بورل در سفر به ایران هیچ ابتکار عمل جدیدی به همراه ندارد.

منابع آگاه دیپلماتیک در گفتگو با الشرق الاوسط ادعا کردند که بورل در سفر به ایران هیچ ابتکار عمل جدیدی به همراه ندارد.