صابری کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته قابل توجه در روند معاملات هفته گذشته این بود که دیدیم علیرغم همه حمایت هایی که از سوی مسوولان اعلام و رسانه ای شد، بازار زمانی روند افزایشی به خود گرفت که قیمت ها به سطوح ارزندگی رسیدند…

صابری کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته قابل توجه در روند معاملات هفته گذشته این بود که دیدیم علیرغم همه حمایت هایی که از سوی مسوولان اعلام و رسانه ای شد، بازار زمانی روند افزایشی به خود گرفت که قیمت ها به سطوح ارزندگی رسیدند