اقتصادنیوز: با انتشار اخبار مثبت پیرامون مذاکرات احیای برجام، شاخص بورس تهران امروز هفتم تیرماه برای دومین روز متوالی رشد کرد.

اقتصادنیوز: با انتشار اخبار مثبت پیرامون مذاکرات احیای برجام، شاخص بورس تهران امروز هفتم تیرماه برای دومین روز متوالی رشد کرد.