اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 2 هزار و 295 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 669 میلیاردی هفته پیشین، افت 15 درصدی داشته است….

اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 2 هزار و 295 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 669 میلیاردی هفته پیشین، افت 15 درصدی داشته است.