نماگر اصلی بورس در پایان معاملات روز شنبه با بیش از۸۴‌هزار واحد افزایش در سطح یک‌میلیون و ۹۰۵‌هزار‌واحدی ایستاد، از سوی دیگر شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز با ۲۱‌هزار و ۲۸۹ واحد افزایش به ۵۷۵‌هزار و ۴۷۹ واحد رسید‌تا سهامداران هیجان رخت‌بسته از بازارسهام را مجددا…

نماگر اصلی بورس در پایان معاملات روز شنبه با بیش از۸۴‌هزار واحد افزایش در سطح یک‌میلیون و ۹۰۵‌هزار‌واحدی ایستاد، از سوی دیگر شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز با ۲۱‌هزار و ۲۸۹ واحد افزایش به ۵۷۵‌هزار و ۴۷۹ واحد رسید‌تا سهامداران هیجان رخت‌بسته از بازارسهام را مجددا تجربه کنند.بازارسهام از ابتدای 1401 رفتار دو‌گانه‌‌‌‌‌‌ای را در معرض نمایش گذاشته است.