معاملات روز پایانی بورس در این هفته با سیگنال های مثبتی همراه بود.

معاملات روز پایانی بورس در این هفته با سیگنال های مثبتی همراه بود.