در سالی که گذشت بازار سرمایه دو جهش کلی داشت، یکی از ابتدای سال‌آغاز شد و تا حدود اوایل خرداد ادامه داشت و دیگری از اواخر آبان‌ آغاز شد و هنوز شاهد ادامه آن رشد هستیم. با این دو سقفی که بازار در سالی که گذشت زد و با توجه به کف‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دید و سودی…

در سالی که گذشت بازار سرمایه دو جهش کلی داشت، یکی از ابتدای سال‌آغاز شد و تا حدود اوایل خرداد ادامه داشت و دیگری از اواخر آبان‌ آغاز شد و هنوز شاهد ادامه آن رشد هستیم. با این دو سقفی که بازار در سالی که گذشت زد و با توجه به کف‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دید و سودی که ساخت تقریبا می‌توان گفت کم‌بازده‌ترین بازار در بین بازارها بوده‌ است. از عواملی که باعث شد بازار سرمایه به بازدهی ایده‌آلی نرسد می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات و خدمات شرکت‌ها اشاره کرد. افزایش نرخ خوراک و قطعی برقی که در زمستان و تابستان به عادت تبدیل شده نیز از عوامل دیگر این موضوع بودند.