رکنا: بورس امروز در اولین روز هفته 4 دی ماه 1400 با رشدی طوفانی آغاز به کار کرد و در کانال یک میلیون و 386 واحد قرار گرفت.

رکنا: بورس امروز در اولین روز هفته 4 دی ماه 1400 با رشدی طوفانی آغاز به کار کرد و در کانال یک میلیون و 386 واحد قرار گرفت.