بودجه 1392 شهرداری شهریار تقدیم شورای اسلامی شهر شد
بودجه 1392 شهرداری شهریار تقدیم شورای اسلامی شهر شد

شهریاریها و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر شهریار : لایحه بودجه پیشنهادی هشتصد و پنجاه میلیارد ریالی شهرداری شهریار سال 92 جهت برسی و تصویب تقدیم شورای شهر شهریار گردید . در بودجه پیشنهادی سال آینده اولویت با تکمیل پروژه ها ی نیمه تمام و کنترل بیشتر هزینه ها میباشد . توجه […]

شهرداریشهریاریها و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر شهریار : لایحه بودجه پیشنهادی هشتصد و پنجاه میلیارد ریالی شهرداری شهریار سال 92 جهت برسی و تصویب تقدیم شورای شهر شهریار گردید .

در بودجه پیشنهادی سال آینده اولویت با تکمیل پروژه ها ی نیمه تمام و کنترل بیشتر هزینه ها میباشد .

توجه به عمران و آبادانی ، مبلمان شهری ، پرداختن به حمل و نقل ، ایجاد مراکز فرهنگی و ورزشی ، توسعه فضای سبز هم از دیگر ویژگی های بودجه سال 92 است .

60 در صد کل بودجه شهرداری به مسائل عمرانی و 40 در صد هم به جاری اختصاص دارد .
میتوان گفت رشد بودجه شهرداری شهریار نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است .